DUDOANVIETLOTT.NET - DỰ đoán, soi cầu Xổ số Mega 6/45, Power 6/55 Vietlott chính xác nhất

Liên hệ Quảng cáo: dudoanvietlott@gmail.com

DỰ đoán Xổ Số Mega 6/45

Bảng tổng hợp Jackpot Power 6/55 các kỳ


Thứ 5, ngày 24/05/2018- Kỳ quay thưởng #000127

Kỳ quay số chưa có kết quả!

Thứ 3, ngày 22/05/2018- Kỳ quay thưởng #000126

 • 04
 • 05
 • 08
 • 17
 • 35
 • 47
 • 39

Thứ 7, ngày 19/05/2018- Kỳ quay thưởng #000125

 • 33
 • 35
 • 45
 • 52
 • 53
 • 55
 • 25

Thứ 5, ngày 17/05/2018- Kỳ quay thưởng #000124

 • 13
 • 31
 • 38
 • 45
 • 53
 • 55
 • 46

Thứ 3, ngày 15/05/2018- Kỳ quay thưởng #000123

 • 03
 • 06
 • 29
 • 37
 • 44
 • 49
 • 24

Thứ 7, ngày 12/05/2018- Kỳ quay thưởng #000122

 • 01
 • 09
 • 26
 • 38
 • 54
 • 55
 • 51

Thứ 5, ngày 10/05/2018- Kỳ quay thưởng #000121

 • 02
 • 06
 • 08
 • 34
 • 39
 • 43
 • 11

Thứ 3, ngày 08/05/2018- Kỳ quay thưởng #000120

 • 03
 • 16
 • 23
 • 24
 • 38
 • 42
 • 48

Thứ 7, ngày 05/05/2018- Kỳ quay thưởng #000119

 • 16
 • 32
 • 33
 • 37
 • 40
 • 48
 • 15

Thứ 5, ngày 03/05/2018- Kỳ quay thưởng #000118

 • 23
 • 27
 • 33
 • 37
 • 39
 • 49
 • 44

Thứ 3, ngày 01/05/2018- Kỳ quay thưởng #000117

 • 01
 • 07
 • 20
 • 23
 • 25
 • 38
 • 14

Thứ 7, ngày 28/04/2018- Kỳ quay thưởng #000116

 • 12
 • 19
 • 22
 • 29
 • 32
 • 46
 • 25

Thứ 5, ngày 26/04/2018- Kỳ quay thưởng #000115

 • 23
 • 26
 • 29
 • 31
 • 36
 • 54
 • 55

Thứ 3, ngày 24/04/2018- Kỳ quay thưởng #000114

 • 17
 • 18
 • 24
 • 40
 • 41
 • 46
 • 6

Thứ 7, ngày 21/04/2017- Kỳ quay thưởng #000113

 • 16
 • 18
 • 41
 • 43
 • 46
 • 55
 • 35

Thứ 5, ngày 19/04/2018- Kỳ quay thưởng #000112

 • 04
 • 17
 • 19
 • 35
 • 49
 • 55
 • 9

Thứ 3, ngày 17/04/2018- Kỳ quay thưởng #000111

 • 02
 • 10
 • 26
 • 27
 • 31
 • 38
 • 39

Thứ 7, ngày 14/04/2018- Kỳ quay thưởng #000110

 • 02
 • 10
 • 14
 • 26
 • 45
 • 54
 • 20

Thứ 5, ngày 12/04/2018- Kỳ quay thưởng #000109

 • 04
 • 29
 • 35
 • 37
 • 42
 • 54
 • 19

Thứ 3, ngày 10/04/2018- Kỳ quay thưởng #000108

 • 01
 • 22
 • 25
 • 31
 • 36
 • 48
 • 41

Thống kê quay số VIP

Quay số Mega 6/45 kỳ 287
Số người quay: 428
Số lượt quay: 2669
Chốt số: 31
Số lượt trúng kỳ 286: 319
Xem chi tiết
Quay số Power 6/55 kỳ 127
Số người quay: 161
Số lượt quay: 1236
Chốt số: 6
Số lượt trúng kỳ 126: 249
Xem chi tiết
Quay số Lôtô XSMB ngày 23/05/2018
Số người quay: 32
Số lượt quay: 37
Số lượt trúng trước đó: 46
Xem chi tiết

Dự đoán Mega 6/45 Vietlott

Kết quả XS Mega 6/45 ngày 23/05/2018 (Thứ 4)
Dự đoán: 1 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 22 23 26 27 28 29 32 35 36 38 40 41 42 45
Kết quả:
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 20/05/2018 (Chủ nhật)
Dự đoán: 3 4 5 6 7 8 10 11 12 16 18 22 23 24 25 26 33 35 36 37 39 40 41 42 45
Kết quả: 18 19 25 26 29 39
Số trùng: 18 25 26 39
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 18/05/2018 (Thứ 6)
Dự đoán: 4 5 8 10 11 12 13 16 17 22 23 24 25 26 28 30 31 33 34 36 38 41 42 44 45
Kết quả: 3 18 24 29 30 35
Số trùng: 24 30
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 16/05/2018 (Thứ 4)
Dự đoán: 1 3 6 8 10 11 12 17 22 23 24 26 28 29 30 31 32 33 34 37 38 40 43 44 45
Kết quả: 10 21 23 25 35 38
Số trùng: 10 23 38

Dự đoán Power 6/55 Vietlott

Kết quả XS Power 6/55 ngày 24/05/2018 (Thứ 5)
Dự đoán: 1 3 4 8 10 12 13 16 18 22 23 24 27 29 33 36 41 44 45 47 48 49 52 53 55
Kết quả: | 0
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả XS Power 6/55 ngày 22/05/2018 (Thứ 3)
Dự đoán: 1 3 8 10 12 13 16 23 24 25 28 29 33 38 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55
Kết quả: 4 5 8 17 35 47 | 39
Số trùng: 8
Kết quả XS Power 6/55 ngày 19/05/2018 (Thứ 7)
Dự đoán: 3 4 5 9 12 16 18 20 21 22 25 27 28 29 31 36 41 42 43 44 48 50 52 53 55
Kết quả: 33 35 45 52 53 55 | 25
Số trùng: 52 53 55 | 25

Dự đoán LÔ XSMB

Kết quả LÔ ngày 23/05/2018 (Thứ 4)
Dự đoán: 68 19 58
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả LÔ ngày 22/05/2018 (Thứ 3)
Dự đoán: 76 94 35
Kết quả: 08 09 11 14 16 24 30 34 36 52 60 64 65 71 72 73 76 79 85 91 93
Số trùng: Trúng: 76
Kết quả LÔ ngày 21/05/2018 (Thứ 2)
Dự đoán: 81 32 95
Kết quả: 01 10 11 12 16 17 19 20 21 23 24 25 32 41 47 49 58 62 64 69 71 90 95
Số trùng: Trúng: 32x2 95
Loading...