DUDOANVIETLOTT.NET - DỰ đoán, soi cầu Xổ số Mega 6/45, Power 6/55 Vietlott chính xác nhất

Liên hệ Quảng cáo: dudoanvietlott@gmail.com

DỰ đoán Xổ Số Mega 6/45

Bảng tổng hợp Jackpot Power 6/55 các kỳ


Thứ 3, ngày 25/09/2018- Kỳ quay thưởng #000180

 • 02
 • 03
 • 06
 • 13
 • 14
 • 17
 • 9

Thứ 7, ngày 22/09/2018- Kỳ quay thưởng #000179

 • 01
 • 08
 • 17
 • 28
 • 40
 • 50
 • 21

Thứ 5, ngày 20/09/2018- Kỳ quay thưởng #000178

 • 03
 • 32
 • 35
 • 46
 • 47
 • 49
 • 51

Thứ 3, ngày 18/09/2018- Kỳ quay thưởng #000177

 • 08
 • 21
 • 32
 • 43
 • 48
 • 53
 • 38

Thứ 7, ngày 15/09/2018- Kỳ quay thưởng #000176

 • 02
 • 05
 • 28
 • 30
 • 46
 • 50
 • 49

Thứ 5, ngày 13/09/2018- Kỳ quay thưởng #000175

 • 04
 • 06
 • 07
 • 26
 • 40
 • 44
 • 9

Thứ 3, ngày 11/09/2018- Kỳ quay thưởng #000174

 • 13
 • 17
 • 28
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50

Thứ 7, ngày 08/09/2018- Kỳ quay thưởng #000173

 • 09
 • 11
 • 12
 • 24
 • 35
 • 43
 • 15

Thứ 5, ngày 06/09/2018- Kỳ quay thưởng #000172

 • 04
 • 11
 • 15
 • 21
 • 24
 • 27
 • 7

Thứ 3, ngày 04/09/2018- Kỳ quay thưởng #000171

 • 08
 • 18
 • 20
 • 29
 • 34
 • 37
 • 51

Thứ 7, ngày 01/09/2018- Kỳ quay thưởng #000170

 • 02
 • 08
 • 20
 • 21
 • 28
 • 36
 • 5

Thứ 5, ngày 30/08/2018- Kỳ quay thưởng #000169

 • 05
 • 22
 • 28
 • 42
 • 49
 • 54
 • 36

Thứ 3, ngày 28/08/2018- Kỳ quay thưởng #000168

 • 02
 • 10
 • 15
 • 31
 • 39
 • 48
 • 23

Thứ 7, ngày 25/08/2018- Kỳ quay thưởng #000167

 • 10
 • 11
 • 15
 • 32
 • 40
 • 48
 • 27

Thứ 5, ngày 23/08/2018- Kỳ quay thưởng #000166

 • 14
 • 18
 • 27
 • 38
 • 39
 • 53
 • 2

Thứ 3, ngày 21/08/2018- Kỳ quay thưởng #000165

 • 09
 • 12
 • 14
 • 23
 • 32
 • 46
 • 31

Thứ 7, ngày 18/08/2018- Kỳ quay thưởng #000164

 • 07
 • 33
 • 36
 • 39
 • 51
 • 55
 • 11

Thứ 5, ngày 16/08/2018- Kỳ quay thưởng #000163

 • 06
 • 10
 • 34
 • 46
 • 48
 • 51
 • 47

Thứ 3, ngày 14/08/2018- Kỳ quay thưởng #000162

 • 29
 • 30
 • 36
 • 38
 • 45
 • 52
 • 46

Thứ 7, ngày 11/08/2018- Kỳ quay thưởng #000161

 • 16
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 44
 • 14

Thống kê quay số VIP

Quay số Mega 6/45 kỳ 341
Số người quay: 259
Số lượt quay: 1661
Chốt số: 18
Số lượt trúng kỳ 340: 334
Xem chi tiết
Quay số Power 6/55 kỳ 181
Số người quay: 17
Số lượt quay: 155
Chốt số: 0
Số lượt trúng kỳ 180: 269
Xem chi tiết
Quay số Lôtô XSMB ngày 25/09/2018
Số người quay: 0
Số lượt quay: 0
Số lượt trúng trước đó: 30
Xem chi tiết

Dự đoán Mega 6/45 Vietlott

Kết quả XS Mega 6/45 ngày 26/09/2018 (Thứ 4)
Dự đoán: 2 3 4 8 9 10 12 13 14 15 16 17 23 24 26 28 31 32 33 38 39 40 41 42 45
Kết quả:
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 23/09/2018 (Chủ nhật)
Dự đoán: 2 4 5 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 30 31 36 37 38 39 42 43 44 45
Kết quả: 18 27 32 35 41 44
Số trùng: 18 44
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 21/09/2018 (Thứ 6)
Dự đoán: 7 10 12 16 17 18 19 20 23 24 25 27 28 29 30 31 33 34 36 38 39 40 41 43 44
Kết quả: 1 3 11 14 23 29
Số trùng: 23 29
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 19/09/2018 (Thứ 4)
Dự đoán: 6 7 8 10 11 12 13 16 17 19 24 26 27 28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 44
Kết quả: 10 20 22 24 27 42
Số trùng: 10 24 27 42

Dự đoán Power 6/55 Vietlott

Kết quả XS Power 6/55 ngày 25/09/2018 (Thứ 3)
Dự đoán: 1 4 6 7 8 9 10 11 13 16 21 23 24 25 26 27 36 38 40 43 45 47 53 54 55
Kết quả: 2 3 6 13 14 17 | 9
Số trùng: 6 13 | 9
Kết quả XS Power 6/55 ngày 22/09/2018 (Thứ 7)
Dự đoán: Nghỉ
Kết quả: 1 8 17 28 40 50 | 21
Số trùng: Nghỉ
Kết quả XS Power 6/55 ngày 20/09/2018 (Thứ 5)
Dự đoán: 1 2 4 5 6 7 8 9 13 15 16 26 27 28 29 34 36 39 41 43 45 50 51 54 55
Kết quả: 3 32 35 46 47 49 | 51
Số trùng: 51

Dự đoán LÔ XSMB

Kết quả LÔ ngày 25/09/2018 (Thứ 3)
Dự đoán: 79 49 10
Kết quả: 01 04 08 11 12 15 23 25 34 37 45 47 49 50 51 54 55 69 70 74 76 79 81 87
Số trùng: Trúng: 49x2 79
Kết quả LÔ ngày 24/09/2018 (Thứ 2)
Dự đoán: 46 82 95
Kết quả: 01 03 17 19 25 32 42 43 44 49 51 61 63 67 69 74 75 81 86 87 91 92 96
Số trùng: Tạch
Kết quả LÔ ngày 23/09/2018 (Chủ nhật)
Dự đoán: 79 02 51
Kết quả: 03 10 16 17 20 21 23 28 31 35 38 44 46 48 49 56 61 62 65 69 71 75 76 79 87 91
Số trùng: Tạch
Loading...