DUDOANVIETLOTT.NET - DỰ đoán, soi cầu Xổ số Mega 6/45, Power 6/55 Vietlott chính xác nhất

Liên hệ Quảng cáo: dudoanvietlott@gmail.com

DỰ đoán Xổ Số Mega 6/45

Bảng tổng hợp Jackpot mega 6/45 các kỳ


Thứ 4, ngày 24/04/2019- Kỳ quay thưởng #000431

Kỳ quay số chưa có kết quả!

Chủ nhật, ngày 21/04/2019- Kỳ quay thưởng #000430

 • 08
 • 11
 • 13
 • 20
 • 41
 • 43

Thứ 6, ngày 19/04/2019- Kỳ quay thưởng #000429

 • 01
 • 04
 • 05
 • 12
 • 17
 • 21

Thứ 4, ngày 17/04/2019- Kỳ quay thưởng #000428

 • 07
 • 11
 • 21
 • 25
 • 30
 • 44

Chủ nhật, ngày 14/04/2019- Kỳ quay thưởng #000427

 • 04
 • 13
 • 20
 • 34
 • 35
 • 37

Thứ 6, ngày 12/04/2019- Kỳ quay thưởng #000426

 • 03
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 44

Thứ 4, ngày 10/04/2019- Kỳ quay thưởng #000425

 • 07
 • 11
 • 14
 • 30
 • 35
 • 42

Chủ nhật, ngày 07/04/2019- Kỳ quay thưởng #000424

 • 08
 • 10
 • 26
 • 28
 • 32
 • 34

Thứ 6, ngày 05/04/2019- Kỳ quay thưởng #000423

 • 02
 • 07
 • 25
 • 36
 • 38
 • 43

Thứ 4, ngày 03/04/2019- Kỳ quay thưởng #000422

 • 04
 • 11
 • 18
 • 33
 • 34
 • 45

Chủ nhật, ngày 31/03/2019- Kỳ quay thưởng #000421

 • 03
 • 05
 • 19
 • 28
 • 31
 • 38

Thứ 6, ngày 20/03/2019- Kỳ quay thưởng #000420

 • 02
 • 19
 • 26
 • 27
 • 30
 • 37

Thứ 4, ngày 27/03/2019- Kỳ quay thưởng #000419

 • 09
 • 12
 • 22
 • 24
 • 30
 • 42

Chủ nhật, ngày 24/03/2019- Kỳ quay thưởng #000418

 • 05
 • 17
 • 21
 • 27
 • 34
 • 40

Thứ 6, ngày 22/03/2019- Kỳ quay thưởng #000417

 • 01
 • 03
 • 06
 • 13
 • 18
 • 41

Thứ 4, ngày 20/03/2019- Kỳ quay thưởng #000416

 • 02
 • 07
 • 17
 • 24
 • 29
 • 37

Chủ nhật, ngày 17/03/2019- Kỳ quay thưởng #000415

 • 05
 • 06
 • 16
 • 18
 • 24
 • 42

Thứ 6, ngày 15/03/2019- Kỳ quay thưởng #000414

 • 05
 • 10
 • 15
 • 19
 • 38
 • 42

Thứ 4, ngày 13/03/2019- Kỳ quay thưởng #000413

 • 05
 • 16
 • 24
 • 26
 • 34
 • 44

Chủ nhật, ngày 10/03/2019- Kỳ quay thưởng #000412

 • 05
 • 24
 • 31
 • 32
 • 42
 • 45

Thống kê quay số VIP

Quay số Mega 6/45 kỳ 431
Số người quay: 421
Số lượt quay: 2413
Chốt số: 30
Số lượt trúng kỳ 430: 253
Xem chi tiết
Quay số Power 6/55 kỳ 270
Số người quay: 74
Số lượt quay: 594
Chốt số: 0
Số lượt trúng kỳ 269: 301
Xem chi tiết

Dự đoán Mega 6/45 Vietlott

Kết quả XS Mega 6/45 ngày 24/04/2019 (Thứ 4)
Dự đoán: 3 8 9 10 15 16 17 23 27 29 32 36 39 41 43
Kết quả:
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 21/04/2019 (Chủ nhật)
Dự đoán: 2 3 4 5 6 7 14 17 18 20 21 22 26 27 28 29 31 34 35 38 39 41 42 44 45
Kết quả: 8 11 13 20 41 43
Số trùng: 20 41
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 19/04/2019 (Thứ 6)
Dự đoán: 2 4 6 8 9 14 15 16 18 20 21 22 26 27 28 29 32 33 34 37 38 40 41 42 44
Kết quả: 1 4 5 12 17 21
Số trùng: 4 21
Kết quả XS Mega 6/45 ngày 17/04/2019 (Thứ 4)
Dự đoán: 3 5 6 7 8 9 10 14 15 17 18 19 21 25 27 28 29 32 33 34 38 39 40 41 43
Kết quả: 7 11 21 25 30 44
Số trùng: 7 21 25

Dự đoán Power 6/55 Vietlott

Kết quả XS Power 6/55 ngày 25/04/2019 (Thứ 5)
Dự đoán: 8 9 10 11 13 16 18 20 21 22 23 25 28 29 35 37 39 43 45 46 49 50 51 54 55
Kết quả: | 0
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả XS Power 6/55 ngày 23/04/2019 (Thứ 3)
Dự đoán: 2 5 10 14 16 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 43 45 46 47 50 54 55
Kết quả: 20 21 22 31 43 45 | 30
Số trùng: 21 31 43 45 | 30
Kết quả XS Power 6/55 ngày 20/04/2019 (Thứ 7)
Dự đoán: 6 10 11 12 13 18 19 21 24 25 26 27 29 30 32 33 36 37 39 41 43 45 48 50 51
Kết quả: 8 10 12 24 40 44 | 51
Số trùng: 10 12 24 | 51

Dự đoán LÔ XSMB

Kết quả LÔ ngày 24/04/2019 (Thứ 4)
Dự đoán: 21 41 80
Phân tích: Xem phân tích & dự đoán
Kết quả LÔ ngày 23/04/2019 (Thứ 3)
Dự đoán: 01 27 66
Kết quả: 02 09 10 14 17 27 28 34 38 39 41 47 48 52 57 58 62 64 71 73 87 89 96 98
Số trùng: Trúng: 27
Kết quả LÔ ngày 22/04/2019 (Thứ 2)
Dự đoán: 07 47 88
Kết quả: 00 03 09 12 18 19 20 34 35 37 39 41 46 58 59 62 69 72 73 74 78
Số trùng: Tạch

Facebook & Google+

Loading...